Activiteiten Agenda - VV Kloetinge

Activiteiten Agenda

Activiteiten Agenda

Activiteiten in deze categorie op 28 november:

Algemene ledenvergadering november 2022

UITNODIGING
voor een ALGEMENE LEDENVERGADERING (ALV) VAN V.V. KLOETINGE
te houden op maandag 28 november 2022 om 19.30 uur
Locatie: Clubhuis Wesselopark

PDF_logo.pngAgenda_algemene_ledenvergadering_28-november_2022.pdf

PDF_logo.pngSTATUTENWIJZIGING_V.V._KLOETINGE_v2

PDF_logo.pngStatuten_VVK_1998_zonder_persoonsgegevens

Tijdens deze ALV worden ook de nieuwe statuten ter goedkeuring aan de leden voorgelegd. De statuten zijn door de notaris aangepast naar de actuele modelstatuten van de KNVB. Daarmee zijn de nieuwe eisen vanuit de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonn (WBTR) en digitaal vergaderen in de statuten opgenomen. De huidige statuten dateren van 1998. De KNVB dient altijd voordat nieuwe statuten aan de leden worden voorgelegd akkoord te zijn. Deze stap is reeds genomen en de KNVB heeft de nieuwe statuten goedgekeurd.Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste 2/3 van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering, waarin tenminste 1/10 gedeelte van de leden, aanwezig of vertegenwoordigd is.Indien er onvoldoende leden aanwezig zijn of het benodigde aantal stemmen niet 2/3 is, zal er binnen 4 weken na 28 november 2022 een nieuwe vergadering worden uitgeroepen.
Zie voor informatie van de KNVB over de statuten en modelstatuten welke gebruikt zijn voor onze ontwerp statuten:

  • 28 november 2022 19:30 - 28 november 2022 21:00
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!