Lid worden

Lid worden

Lid worden voetbalclub VV Kloetinge

Leuk dat je lid van V.V. Kloetinge wilt worden, je bent van harte welkom!

Jonger dan 4 jaar

Lid worden van onze voetbalclub VV Kloetinge kan als je 4 jaar bent. Echter heeft de voetbalclub sinds kort ook een leuke samenwerking met Voetjebal. Voetjebal is het eerste voetballende speelconcept van Nederland en nu is het dus ook in Zeeland! Het is bedoelt voor kinderen van 2 tot en met 5 jaar. Kleuters en peuters maken zo voor het eerst kennis met een bal, waarbij de nadruk vooral ligt op spel en plezier.

Ouder dan 4 jaar

Wanneer ze als peuter of kleuter op voetjebal hebben gezeten, hebben de kinderen al iets meer ervaring met de bal en is het minder overweldigend om ineens op het veld te gaan voetballen. In overleg met de jeugdcoördinator van O7 (onder de 7 jaar) wordt besproken, wanneer uw kind klaar is om in de O7 competitie te gaan spelen.

Ook heeft VV Kloetinge een aantal meisjesteams die in een aparte meisjescompetitie spelen. De indeling van de teams gaat op geboortejaar.

Inschrijven

Als je lid wilt worden kan je je inschrijven via onderstaand inschrijfformulier.
Werkt het aanmeldformulier niet, heb je andere vragen over het lidmaatschap of wil je een proeftraining aanvragen. Stuur dan een mail naar info@vvkloetinge.nl.

Op onderstaande lidmaatschaps overeenkomst is de Privacyverklaring en het Huishoudelijk reglement van toepassing.


Inschrijf Formulier


Bij problemen met uploaden kunt u de scan ook mailen naar ledenadministratie@vvkloetinge.nl
Kies bestandWijzigVerwijder
Bij problemen met uploaden kunt u de pasfoto ook mailen naar ledenadministratie@vvkloetinge.nl
Kies bestandWijzigVerwijder
Soms worden er foto’s en of video's van uw kind gemaakt tijdens activiteiten.
Deze foto’s en video’s kunnen ook gebruikt worden voor de website, social media, clubblad, posters en flyers en andere door de vereniging uitgegeven beelddragers.
Uiteraard willen wij hier zorgvuldig mee omgaan.
En vragen bij deze om uw toestemming om dit te mogen doen.
U mag natuurlijk altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming.
Ook mag u op een later moment alsnog toestemming geven.

Als vereniging hebben we onze leden nodig om voor onze leden het voetbal mogelijk te maken. Samen maken we een vereniging. Daarvoor verwachten we van elk lid een actieve bijdrage. Ieder lid ouder dan 16 jaar, of indien jonger dan 16 jaar de ouders/verzorgers, is verplicht om aan de oproep tot vrijwilligerswerk gehoor te geven zoals vastgesteld is in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement. Wassen, rijden en vlaggen bij het eigen team vallen hier niet onder. Hieronder kunt u aangeven met welke activiteit u de vereniging kan ondersteunen. Senioren, ouders van kinderen in teams O7 t/m O13 en spelers O19 draaien verplichte kantinediensten volgens planning. Spelers van O14 t/m O17 draaien op zaterdagen dienst op het wedstrijdsecrtariaat door oa. fluiten van pupillen wedstrijden.


Ons volledige vrijwilligersbeleid leest u hier
Daarnaast hebben op vele andere plekken vrijwilligers nodig, we vragen u hier onder een keuze aan te geven waar u een bijdrage zou kunnen leveren.

Zoals in het huishoudelijk reglement, dat is vastgesteld in de ALV van 19 juni 2017, is beschreven worden alle contributies en eventuele boetes middels een automatische incasso geïnd.
- De 1e termijn wordt in de maand na aanmelding bij de KNVB geïncasseerd. Na ontvangst van de 1e termijn wordt de clubpas uitgereikt.
- De 2e termijn wordt rond 1 februari geïncasseerd, bij aanmelding na 1 januari ook weer in de maand erna.
- Voor leden tot 18 jaar moet een ouder/verzorger tekenen.
- Leden van 16 jaar en ouder dienen een kopie legitimatiebewijs toe te voegen.

Op deze lidmaatschapsovereenkomst is de Privacyverklaring van toepassing.
Machtiging:
Voor het afschrijven van de contributie dient u de machtiging welke u vindt op de volgende pagina, volledig in te vullen en te ondertekenen. Aanmeldingsformulier zonder ingevulde en ondertekende machtiging kan helaas niet in behandeling worden genomen. Zolang uw kind op de instroomlijst staat zal er geen contributie worden afgeschreven van uw rekening.
Het lidmaatschap van uw kind gaat pas in als uw kind geplaatst is in een team / elftal.

DOORLOPENDE MACHTIGING SEPA EURO-INCASSO

V.V. Kloetinge
Bob Marleylaan 11
4462 LR Goes
Incassant ID : NL08ZZZ220189310000
Kenmerk machtiging :


Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan V.V. Kloetinge om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens contributie en boetes en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van V.V. Kloetinge.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken.
Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank.
Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Voorkom stornering door saldotekort, onjuiste tenaamstelling en geblokkeerde of opgeheven rekening. Bij niet tijdige betaling worden administratiekosten in rekening gebracht. Beëindiging van het lidmaatschap uiterlijk een week vóór aanvang een nieuwe periode met behulp van het digitale inschrijf- en mutatieformulier. De voorwaarden en de actuele contributie en/of bedragen zijn te vinden op de website Indien er niet geïncasseerd kan worden zal de leider van het betreffende elftal met de speler of diens ouders, contact opnemen. Wordt de contributie daarna niet binnen de afgesproken tijd voldaan, dan wordt de speler van de ledenlijst afgevoerd.* = verplicht
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!