Cookie beleid vv Kloetinge

De website van vv Kloetinge is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Nieuws van de bestuurstafel 2019/2020 - 6

Nieuws van de bestuurstafel 2019/2020 - 6

Nieuwsbrief van het bestuur nr. 6 - april 2020 seizoen 19/20

Na de update vanuit de overheid op 21 april 2020 over het vervolg van de maatregelen vanwege het coronavirus heeft het bestuur besproken wat dit betekent voor V.V. Kloetinge. In deze nieuwsbrief niet alleen corona-nieuws maar ook toekomstgericht nieuws. Het is veel informatie maar belangrijk alles goed door te lezen om straks weer te kunnen voetballen. 

Wanneer gaan het Wesselopark en de velden open?
Tot en met 28 april zijn het Wesselopark en de velden nog gesloten. 
Vanaf 29 april blijven het sportpark en de velden gesloten met uitzondering van de onder voorwaarden te organiseren trainingen voor de jeugd. 

Opstarten trainingen jeugd
De overheid heeft aangegeven dat georganiseerd sporten onder begeleiding en voorwaarden opgestart kan worden vanaf 29 april. 
Wij willen dit oppakken, echter we kunnen dat alleen doen als het veilig en verantwoord kan. De gemeente heeft de regie bij het opstarten m.b.t. richtlijnen en protocollen. De KNVB heeft een ondersteunende rol in het beschikbaar stellen van adviezen en trainingsvormen. Vrijdagavond 24 april heeft NOC*NSF een protocol toegestuurd. Aan de hand hiervan kunnen wij bekijken hoe we invulling aan de trainingen kunnen geven. Vanuit de KNVB zijn we nog in afwachting van de bijbehorende trainingsvormen en richtlijnen. Deze worden in de loop van volgende week (na 27 april) verwacht. Daarna moeten wij een plan van aanpak opstellen en bij de gemeente inleveren. Als dat plan met de gemeente is afgestemd en goedgekeurd kunnen we van start. Het heeft dus nog al wat om handen alvorens er gestart kan worden. 

We verwachten dan ook niet eerder dan 6 mei gefaseerd per leeftijdscategorie te kunnen starten met trainingen. In eerste instantie door de categorie t/m O12 een mogelijkheid aan te bieden 1x in de week een training te volgen, daarna volgt de categorie O13 t/m O19 en voorlopig alleen voor de eigen leden. Hoe we om moeten gaan met O13 waar ook 12-jarigen in zitten en O19 waar ook 19-jarigen in zitten vernemen we nog vanuit de KNVB. Alleen de kunstgrasvelden zijn beschikbaar voor deze jeugdtrainingen. Waarschijnlijk worden ook de vrijdag en zaterdag ingezet als trainingsdagen om zo straks voor alle categorieën een corona-proof trainingsschema te krijgen. 

Een werkgroep is door het bestuur gevraagd de organisatie van de corona-proof trainingen te onderzoeken en uit te werken. Connie Karelse (bestuurslid jeugdzaken), Willy Lund (technische jeugdcoördinator) en Anouk Meijer (secretaris) vormen de basis van de werkgroep en zullen andere vrijwilligers, leden en ouders van jeugdleden hierbij betrekken.

Het opstarten van de trainingen voor de jeugd staat of valt met of iedereen zich aan de gestelde richtlijnen houdt. Daarnaast vraagt het een inspanning van vrijwilligers om dit te organiseren en van trainers om (als zij bereid zijn dat te doen) de trainingen te houden. We doen hier dan ook een beroep op ieders hulp en solidariteit dit in goede banen te leiden en te helpen bij de organisatie van de corona-proof trainingen. Want alleen samen kunnen we dit veilig en verantwoord organiseren. 

Lees HIER het volledige protocol, voor iedere betrokkene (bestuur, gemeente, trainers, ouders, spelers) bij de trainingen is een apart onderdeel beschreven.

Vanaf eind volgende week volgen aparte nieuwsbrieven voor de jeugdtrainers over de trainingen en worden de teams verder geïnformeerd

Toernooien, evenementen en jeugdkampen afgelast
Het bestuur heeft besloten dat het seizoen voor wat betreft toernooien en evenementen ten einde is. De jeugdkampen gaan ook niet door. 
De seizoensafsluiting komt te vervallen. We willen als dat weer kan bij aanvang van het nieuwe seizoen een seizoensopening organiseren voor de hele vereniging. Of en hoe is afwachten. 

Lotenverkoop jaarlijkse loterij leden
De uitgave en verkoop van de boekjes loten voor de jaarlijkse loterij is vanwege de maatregelen uitgesteld. De gemeente staat niet toe dat we uitgifte en verkoop organiseren zoals we dit altijd deden. Een besloten trekking is mogelijk echter dan moeten natuurlijk wel eerst de loten kunnen worden verkocht. Omdat we alle betalende leden die dit seizoen lid zijn in de gelegenheid willen stellen hun loten te verkopen en daarmee een deel van de contributie terug te verdienen wachten we het vervolg van de maatregelen in mei af. Ondertussen willen we alternatieve uitgave en verkoop onderzoeken. Hierbij kunnen we meedenkers goed gebruiken!

Steun onze sponsoren
Zeker in deze tijd hebben onze sponsoren onze steun nu hard nodig. Mede dankzij hun jarenlange steun is voetballen op de manier zoals we dat gewoon zijn bij V.V. Kloetinge mogelijk. Laten wij als leden van V.V. Kloetinge onze sponsoren ondersteunen daar waar mogelijk. Denk aan lokaal kopen en bestellen bij ondernemers van producten en voor het inschakelen van diensten. Wij blijven positief en gaan er vanuit dat we door elkaar nu te steunen in de toekomst weer verder kunnen met de ontwikkeling en ambities van V.V. Kloetinge.

Op naar volgend seizoen
Zoals aangegeven kijken we ook vooruit. Trainersfuncties worden ingevuld, inventarisaties van spelers worden gedaan, er wordt een aanvang gemaakt met een eerste opzet voor het indelen van teams. Volgend seizoen wordt gestart met prestatief meisjesvoetbal. Een stap die past bij het ontwikkelplan meisjes- en damesvoetbal dat we gestart zijn. Er zijn gesprekken met een voetbalschool om een aanbod op het Wesselopark te organiseren voor zowel leden als niet leden. Zo gaan meerdere organisaties gebruik maken van het Wesselopark in de daluren. Kortom we zijn en blijven letterlijk in beweging als vereniging en hebben genoeg om naar (voor)uit te kijken.

Toekomst Wesselopark denk en kijk mee
In de afgelopen nieuwsbrieven en tijdens de ALV in november hebben we telkens informatie gegeven over de toekomst van het Wesselopark. Ontwikkelingen voor de velden, accommodatie(s) en parkeren. Zoals in nieuwsbrief 5 gemeld is er een werkgroep door het bestuur ingesteld die de optimalisatie van het sportpark uitwerkt naar een ambitieplan waarmee we naar de gemeente kunnen. Inmiddels heeft deze werkgroep ambities voor 2025 opgesteld die het bestuur van harte ondersteunt en mogelijkheden uitgewerkt voor o.a. de beste locatie voor het clubhuis, inrichting en vervanging van de velden. We willen hierbij onze leden gaan betrekken om en jullie informeren hoe we het Wesselopark in 2025 voor ons zien. De ambities die het uitgangspunt vormen voor de plannen zijn mede het vertrekpunt voor ons nieuwe nog op te stellen strategisch beleid voor de periode 2020-2025. 
Door de corona-maatregelen kunnen we geen georganiseerde bijeenkomsten houden. We gaan deze bijeenkomsten op een zodanige manier vorm geven dat deze passen bij de huidige omstandigheden d.m.v. digitale meedenk/kijk sessies. Voor de groep leden die wat minder behebt is met alle digitale communicatie-middelen onderzoeken we of het mogelijk is in kleine groepjes met aanmelding vooraf een presentatie in de kantine bij te wonen. We zijn hierbij op zoek naar leden die op een positieve manier willen meedenken en input willen geven V.V. Kloetinge op het Wesselopark in 2025. 

Bedankt!
Door het coronavirus missen veel leden hun vaste kantinebiertje op zaterdag. Eén van onze leden wilde toch zijn bijdrage aan de club leveren door een bedrag te doneren ter compensatie van het gemis aan verkopen in de kantine vanwege de sluiting. Een prachtig gebaar, waarvoor zeer dankbaar zijn. 
Wil jij ook de club extra financieel ondersteunen in deze corona tijd, dan is je geheel vrijwillige bijdrage welkom. Je kunt dit doen door een bijdrage over te maken aan:
V.V. Kloetinge
Rekeningnummer: NL83RABO0128501154
Onder vermelding van: vvk-corona actie

We doen het samen, help jij ook mee?!

Assistent wedstrijdsecretaris gezocht!
Ad Joosse stopt aan het einde van dit seizoen als assistent wedstrijdsecretaris. Voor deze vrijwilligersfunctie zoeken we dus mensen die deze taken op zich willen nemen. Het gaat o.a. om het
verzetten en inplannen van wedstrijden, opstellen trainingsschema’s, contact onderhouden met trainers en de jeugdcommissie, plaatsvervanger van de wedstrijdsecretaris bij diens afwezigheid. 
Heb je interesse of wil je meer weten dan neem je contact met Antoine van Goethem, bestuurslid wedstrijdzaken, via [email protected]

Verzorger(s) Kloetinge 1, 2 en O23 gezocht!
Ter aanvulling zijn we op zoek naar verzorgers voor de selectieteams. 
Voor informatie neem je contact met Dirk Rooze, bestuurslid voetbaltechnische zaken, via [email protected]

Beheerder(s) ballenhokken en spelmaterialen gezocht!
Voor het verzorgen van de ballen en materialen zijn volgend jaar mensen nodig die dit beheren. 
Danny Hijdra vertelt je hier graag meer over en is te bereiken via [email protected]

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!