Contributie

Contributie

Lid worden van de v.v. Kloetinge kan vanaf 4 jaar. In eerste instantie spelen de jongens en meiden nog geen competitie maar leren ze op deze leeftijd spelenderwijs kennismaken met het voetbal. In overleg met de jeugdcoördinator O7 (Onder 7) wordt besproken, wanneer ze in de O7-competitie (4 tegen 4) gaan spelen. V.V. Kloetinge heeft ook een aantal meisjesteam die in een aparte meisjescompetitie spelen. De indeling van de teams gaat op geboortejaar en globaal kunt u de volgende leeftijden hanteren:

 • O7: 6-7 jaar
 • O8/O9: 8-9 jaar
 • O10/O11: 10-11 jaar
 • O13: 12-13 jaar
 • O15: 14-15 jaar
 • O17: 16-17 jaar
 • O19: 18-19 jaar
 • Senioren: 19 jaar en ouder
 • Walking Football (vanaf ca. 60 jaar)

Na aanmelding wordt er door de coördinator aan u doorgegeven vanaf wanneer en in welk team, afhankelijk van leeftijd, de nieuwe speler wordt ingedeeld.

Naast het lidmaatschap voor spelende leden is het mogelijk om niet-spelend lid te worden met stemrecht of donateur (geen stemrecht).

 • Opgave lidmaatschap kan via het on-line aanmeldformulier klik hier
 • Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van een heel seizoen van 1 augustus tot 1 juli.
 • Bij tussentijdse opzegging vindt geen restitutie plaats. Alleen in uitzonderlijke gevallen (bijvoorbeeld langdurige blessure) in overleg met penningmeester.
 • Het lidmaatschap is inclusief lidmaatschap van de KNVB


Contributie voor het seizoen 2021/2022

Onderstaande bedragen zijn per seizoen (1 augustus t/m 31 juli) exclusief € 20,-  loten.

 

        2021/2022

Type lidmaatschap

 

kleding (shirt en broek)

per jaar totaal

   
           
 

   

VELDVOETBAL

         

VELD SENIOR

238,00

10,00

248,00

   

VELD + LEIDER

137,00

10,00

147,00

   
           

O14 t/m O19

167,00

10,00

177,00

   

O10 t/m O13

137,00

10,00

147,00

   

O8 & O9

116,50

10,00

126,50

   

O7

86,00

10,00

96,00

   
           

SELECTIETEAMS O15-O17-O19

   

50,00

   

SELECTIETEAMS O12-O13-O14

   

30,00

   
           

WALKING FOOTBALL

91,00

10,00

101,00

   
           

SENIOR 65+ NIET-SPELEND

56,00

0,00

56,00

   
           

NIET SPELEND

101,00

0,00

101,00

   
           

GEZINSKORTING

40,50

0,00

40,50

   
           
           

Stijging t.o.v. seizoen 2020/2021: 1,3%, overeenkomstig CBS consumentenprijzen alle bestedingen; prijsindex 2015=100

     

De opleidingsvergoeding en de kleding zijn niet geïndexeerd.

         

Contributie is inclusief KNVB lidmaatschap

         

 

Met ingang van het seizoen 2019-2020 is een opleidingsvergoeding ingevoerd voor de jeugdopleidingsteams vanaf O12.

 • voor spelers in JO12-1, JO13-1, JO14-1: Toeslag Euro 30,- per speler per seizoen 
 • voor spelers in JO15-1, JO17-1, JO19-1: Toeslag Euro 50,- per speler per seizoen
 • MO-teams alleen als er in 2021-2022 een formeel MO- opleidingsteam wordt gevormd

Deze opleidingstoeslag wordt geheven, omdat de spelers uit deze teams: opgeleide trainers, meer trainingsruimte en keeperstrainers tot hun beschikking hebben. Daarnaast maken deze teams al voor opening van het trainingsseizoen gebruik van trainingsfaciliteiten en hebben zij een langere trainingsduur per training. Ook worden voor deze teams de wedstrijdtenues door de vereniging gewassen en wordt er bij verdere uitreizen vanaf O17 een deel van het vervoer door de vereniging georganiseerd en betaald. 

Betaling contributie:

 • Nieuwe leden dienen een machtiging af te geven voor het incasseren van de contributie.
 • De betaling van bestaandeleden die dit doen middels de 2 brieven voor contributiebetaling betalen € 2,50  per brief extra. Bestaande leden, die geen machtiging hebben afgegeven, betalen een toeslag van € 2,50 per halfjaar.
 • De 1e helft van de contributie wordt in de eerste week van september geïncasseerd en dient ten laatste 15 oktober van het lopende seizoen te zijn voldaan. De 2e helft van de contributie wordt in de laatste week van januari geïncasseerd en dien uiterlijk 15 maart te zijn voldaan.
 • Bij niet tijdige betaling of stornering van het afgeschreven bedrag zal bij de 2e aanmaning € 25,00 administratiekosten in rekening gebracht worden.
 • Indien ook na een 2e herinnering de contributie niet wordt voldaan wordt het lidmaatschap geblokkeerd en kan niet meer worden getraind en kan de speler niet meer deelnemen aan wedstrijden.

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!