Contributie

Contributie

Onze contributie tarieven zijn onderverdeeld naar leeftijdcategorieen en is inclusief het lidmaatschap van de KNVB

Naast het lidmaatschap voor spelende leden is het mogelijk om niet-spelend lid te worden met stemrecht of donateur (geen stemrecht).

  • Opgave lidmaatschap kan via het on-line aanmeldformulier
  • Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van een heel seizoen van 1 augustus tot 1 juli.
  • Bij tussentijdse opzegging vindt geen restitutie plaats. Alleen in uitzonderlijke gevallen (bijvoorbeeld langdurige blessure) in overleg met de penningmeester.

Contributie voor het seizoen 2022/2023
Onderstaande bedragen zijn per seizoen (1 augustus t/m 31 juli) exclusief € 20,-  loten.

Type lidmaatschap

per jaar totaal / 2022-2023

VELDVOETBAL

VELD SENIOR

254,00

VELD + LEIDER

150,00

   

O14 t/m O19

181,00

O10 t/m O13

150,00

O8 & O9

129,00

O7

98,00

   

SELECTIETEAMS O15-O17-O19

50,00

SELECTIETEAMS O12-O13-O14

30,00

   

WALKING FOOTBALL

103,00

35+

103,00

   

SENIOR 65+ NIET-SPELEND

57,00

NIET SPELEND

103,00

GEZINSKORTING

42,00

Stijging t.o.v. seizoen 2021/2022: 2,7%, overeenkomstig CBS consumentenprijzen alle bestedingen; prijsindex 2015=100

 

De opleidingsvergoeding en de kleding zijn niet geïndexeerd.

 

Contributie is inclusief KNVB lidmaatschap

 

 

Hieronder een opgave van de teams die in het seizoen 2022/2023 zijn aangemerkt als opleidingsteams:

JO19-1, JO17-1, JO15-1, JO14-1, JO13-1, JO12-1
MO17-1, MO15-1, MO13-1
 

Deze opleidingstoeslag wordt geheven, omdat de spelers uit deze teams: opgeleide trainers, meer trainingsruimte en keeperstrainers tot hun beschikking hebben. Daarnaast maken deze teams al voor opening van het trainingsseizoen gebruik van trainingsfaciliteiten en hebben zij een langere trainingsduur per training.  Onder bepaalde condities en voorwaarden (ter beoordeling bestuur) wordt vervoer (gedeeltelijk) ter beschikking gesteld bij competitie wedstrijden.

Betaling contributie:

  • Nieuwe leden dienen een machtiging af te geven voor het incasseren van de contributie.
  • De betaling van bestaande leden die dit doen middels de 2 brieven voor contributiebetaling betalen € 2,50  per brief extra. Bestaande leden, die geen machtiging hebben afgegeven, betalen een toeslag van € 2,50 per halfjaar.
  • De 1e helft van de contributie wordt in de eerste week van september geïncasseerd en dient ten laatste 15 oktober van het lopende seizoen te zijn voldaan. De 2e helft van de contributie wordt in de laatste week van januari geïncasseerd en dien uiterlijk 15 maart te zijn voldaan.

Voorkom stornering door saldotekort, onjuiste tenaamstelling en geblokkeerde of opgeheven rekening. Bij niet tijdige betaling worden administratiekosten in rekening gebracht. Indien er niet geïncasseerd kan worden zal de leider van het betreffende elftal met de speler of diens ouders, contact opnemen. Wordt de contributie daarna niet binnen de afgesproken tijd voldaan, dan wordt de speler van de ledenlijst afgevoerd en kan niet meer deelnemen aan trainingen en wedstrijden.

Als u het niet eens bent met de contributie afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem in zo’n geval ook altijd contact op met ledenadministratie@vvkloetinge.nl

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!