Contributie

Contributie

Lid worden van de v.v. Kloetinge kan vanaf 4 jaar. In eerste instantie spelen de jongens en meiden nog geen competitie maar leren ze op deze leeftijd spelenderwijs kennismaken met het voetbal. In overleg met de jeugdcoördinator O7 (Onder 7) wordt besproken, wanneer ze in de O7-competitie (4 tegen 4) gaan spelen. V.V. Kloetinge heeft ook een aantal meisjesteam die in een aparte meisjescompetitie spelen. De indeling van de teams gaat op geboortejaar en globaal kunt u de volgende leeftijden hanteren:

 • O7: 6-7 jaar
 • O8/O9: 8-9 jaar
 • O10/O11: 10-11 jaar
 • O13: 12-13 jaar
 • O15: 14-15 jaar
 • O17: 16-17 jaar
 • O19: 18-19 jaar
 • Senioren: 19 jaar en ouder
 • Walking Football (vanaf ca. 60 jaar)

Na aanmelding wordt er door de coördinator aan u doorgegeven vanaf wanneer en in welk team, afhankelijk van leeftijd, de nieuwe speler wordt ingedeeld.

Naast het lidmaatschap voor spelende leden is het mogelijk om niet-spelend lid te worden met stemrecht of donateur (geen stemrecht).

 • Opgave lidmaatschap kan via het on-line aanmeldformulier klik hier
 • Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van een heel seizoen van 1 augustus tot 1 juli.
 • Bij tussentijdse opzegging vindt geen restitutie plaats. Alleen in uitzonderlijke gevallen (bijvoorbeeld langdurige blessure) in overleg met penningmeester.
 • Het lidmaatschap is inclusief lidmaatschap van de KNVB


Contributie voor het seizoen 2022/2023

Onderstaande bedragen zijn per seizoen (1 augustus t/m 31 juli) exclusief € 20,-  loten.

 

        2022/2023

Type lidmaatschap

 

kleding (shirt en broek)

per jaar totaal

       

VELDVOETBAL

VELD SENIOR

244,00

10,00

254,00

VELD + LEIDER

140,00

10,00

150,00

       

O14 t/m O19

171,00

10,00

181,00

O10 t/m O13

140,00

10,00

150,00

O8 & O9

119,00

10,00

129,00

O7

88,00

10,00

98,00

       

SELECTIETEAMS O15-O17-O19

   

50,00

SELECTIETEAMS O12-O13-O14

   

30,00

       

WALKING FOOTBALL

93,00

10,00

103,00

35+

93,00

10,00

103,00

       

SENIOR 65+ NIET-SPELEND

57,00

0,00

57,00

NIET SPELEND

103,00

0,00

103,00

GEZINSKORTING

42,00

0,00

42,00

Stijging t.o.v. seizoen 2021/2022: 2,7%, overeenkomstig CBS consumentenprijzen alle bestedingen; prijsindex 2015=100

 

De opleidingsvergoeding en de kleding zijn niet geïndexeerd.

     

Contributie is inclusief KNVB lidmaatschap

     

 

Hieronder een opgave van de teams die in het seizoen 2022/2023 zijn aangemerkt als opleidingsteams:

JO19-1, JO17-1, JO15-1, JO14-1, JO13-1, JO12-1
MO17-1, MO15-1, MO13-1
 

Deze opleidingstoeslag wordt geheven, omdat de spelers uit deze teams: opgeleide trainers, meer trainingsruimte en keeperstrainers tot hun beschikking hebben. Daarnaast maken deze teams al voor opening van het trainingsseizoen gebruik van trainingsfaciliteiten en hebben zij een langere trainingsduur per training. Ook worden voor deze teams een deel van het vervoer door de vereniging georganiseerd en betaald. 

Betaling contributie:

 • Nieuwe leden dienen een machtiging af te geven voor het incasseren van de contributie.
 • De betaling van bestaande leden die dit doen middels de 2 brieven voor contributiebetaling betalen € 2,50  per brief extra. Bestaande leden, die geen machtiging hebben afgegeven, betalen een toeslag van € 2,50 per halfjaar.
 • De 1e helft van de contributie wordt in de eerste week van september geïncasseerd en dient ten laatste 15 oktober van het lopende seizoen te zijn voldaan. De 2e helft van de contributie wordt in de laatste week van januari geïncasseerd en dien uiterlijk 15 maart te zijn voldaan.
 • Bij niet tijdige betaling of stornering van het afgeschreven bedrag zal bij de 2e aanmaning € 25,00 administratiekosten in rekening gebracht worden.
 • Indien ook na een 2e herinnering de contributie niet wordt voldaan wordt het lidmaatschap geblokkeerd en kan niet meer worden getraind en kan de speler niet meer deelnemen aan wedstrijden.

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!