Opzegging / Mutaties - VV Kloetinge

Opzegging / Mutaties

Opzegging / Mutaties

Einde lidmaatschap:

  • Opzegging van het lidmaatschap dient voor aanvang van het nieuwe seizoen bij voorkeur vóór 15 juni maar uiterlijk op 1 juli, persoonlijk door het lid schriftelijk (via mail) bij de ledenadministratie via het e-mailadres ledenadministratie@vvkloetinge.nl te zijn ontvangen.
  • Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van een heel seizoen van 1 augustus tot 31 juli. Bij tussentijdse opzegging vindt geen restitutie plaats. Alleen in uitzonderlijke gevallen in overleg met penningmeester.
  • Opzegging van het lidmaatschap wordt pas geaccepteerd nadat:
  • De volledige contributie is voldaan
  • Eventuele openstaande boetes zijn betaald
  • Aan de vereniging toebehorende eigendommen zijn ingeleverd.


Overschrijving van / naar andere vereniging:

  • Overschrijving dient uiterlijk voor 15 juni conform de geldende regels van de KNVB te zijn aangevraagd door het lid.
  • Spelers die naar Kloetinge over komen doen dit door het online-aanmeldformulier (ruim) voor 15 juni in te sturen.
  • Spelers die vertrekken naar een andere vereniging moeten bij de nieuwe vereniging het lidmaatschap voor 15 juni aanvragen EN bij V.V. Kloetinge het lidmaatschap opzeggen.
  • Er wordt pas overschrijving verleend als aan de financiële verplichtingen is voldaan.


Het huishoudelijk reglement en de statuten van V.V. Kloetinge zijn van toepassing op het lidmaatschap en de daarmee samenhangende financiële verplichtingen.Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!