Update Ambitieplan Wesselopark en optimalisatie velden, aug. '22

Update Ambitieplan Wesselopark en optimalisatie velden, aug. '22

22 augustus 2022 13:15


Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 11 juli 2022 is er een toelichting gegeven op de stand van zaken rondom het Ambitieplan Wesselopark en de optimalisatie en vervanging van de velden op het Wesselopark als onderdeel daarvan.

In de informatie die eerder op 27 januari 2022 is gedeeld is aangegeven wat de verwachting is rondom uitvoering van een aantal onderdelen, waaronder de velden. Inmiddels is er een (externe) projectorganisatie gevormd met daarin afvaardiging vanuit de gemeente (zij zijn opdrachtgever en eigenaar/verhuurder velden), V.V. Kloetinge (gebruiker) en Stichting Sportpark Wesselopark Kloetinge (huurder). SSWK huurt de velden met toebehoren en geven deze in gebruik aan V.V. Kloetinge. Daarnaast is SSWK eigenaar van het kleedkamergebouw en tribunegebouw. 

 

Onderstaand plaatje geeft de projectorganisatie weer:  

In de stuurgroep hebben namens de SSWK en VVK de beide voorzitters zitting, samen met de vertegenwoordiging vanuit de gemeente. De stuurgroep neemt de uiteindelijke beslissingen.  

3 juni 2022 is de projectgroep voor het eerst bijeen geweest, Rob Rambat is projectleider vanuit de V.V. Kloetinge hierin. Rob heeft een jarenlange ervaring als civiel (project) ingenieur bij tal van omvangrijke projecten. Tevens heeft hij de aanleg van het hoofdveld namens de vereniging begeleid. 
Belangrijkste punt 3 juni was om zo snel mogelijk in kaart te brengen welke mogelijkheden er zijn voor de toekomstige indeling van de velden. Dit is immers leidend voor de vervolgkeuzes voor het aanleggen van de velden en het bouwen van een nieuw verenigingsgebouw centraal op het Wesslopark. Hiertoe is in juni alles op het hele sportpark ingemeten. 

5 juli is de werkgroep velden bijeen geweest. Hierin zijn Sjors Koole en Rob Rambat de vertegenwoordigers vanuit V.V. Kloetinge.   
Tijdens deze bijeenkomst is besproken wat de mogelijkheden zijn voor wat betreft de veldindeling en het vervangen van huidige velden.  
Veld 3 kan qua benodigde afmeting een kwartslag worden gedraaid! Daarmee voldoet het aan de eisen van een volwaardig wedstrijdveld. Ook wordt er meer ruimte gecreëerd voor het nieuwe centrumgebouw.  
Door het draaien van veld 3 gaat er wel een stuk van veld 5 af. De bedoeling is dat dit stuk wordt gecompenseerd in een nieuw aan te leggen jeugdveld tussen veld 4 en de tribune. Vanuit V.V. Kloetinge is dit als een voorwaarde richting gemeente aangegeven, omdat we geen trainingsruimte wensen in te leveren gezien de beperkingen van de velden die er nu al is gezien de omvang van V.V. Kloetinge. Er ligt een optie op tafel om de afmeting van het nieuwe veld 5 zodanig aan te passen dat er een volwaardig JO11/12 veld ontstaat. Dit heeft vanuit V.V. Kloetinge sterke voorkeur, omdat dit meer mogelijkheden geeft voor het plannen van wedstrijden voor de t/m JO12 leeftijden. Daarnaast biedt dit voor trainingen ook een prettiger te gebruiken speelruimte.  
Veld 2 blijft op de huidige locatie maar de toplaag dient wel te worden vervangen. Ook het hekwerk langs en achter veld 2 en 3 staat gepland om bij de renovatie te vervangen.    

Tijdens de ALV is de tekening getoond welke onder voorbehoud kon worden laten gezien, echter deze tekening is niet voor publicatie en kunnen we pas delen als er een definitief besluit is genomen over de uit te voeren variant.  

Op 1 augustus is de projectgroep weer bijeen geweest en heeft de input van de werkgroep velden en vervolgstappen behandeld.  

Medio september trapt ook de werkgroep omgeving / openbare ruimte af. Daarin gaat alles met betrekking tot parkeren, aanrijroutes, toegang sportpark behandeld en uitgewerkt worden.  

Eind september 2022 wordt in de stuurgroep een besluit genomen over de aanleg en renovatie van de velden. Als (!) dit doorgaat zoals beoogd betekent dit dat vanaf eind april 2023 gestart wordt met de aanleg en renovatie van de velden 2, 3 en 5.  
Ook zal dan als (!) dit besluit wordt genomen gestart gaan worden met de ontwikkeling van het nieuwe centrumgebouw. 
Dit alles vergt flink wat voorbereiding en aanpassing.  
De gemeente heeft laten weten een informatie bijeenkomst voor leden te willen organiseren om na dat het besluit door de stuurgroep is genomen de plannen toe te lichten.  

Dan hadden we ook nog renovatie van de kleedkamers onder de tribune en het realiseren van bergruimte op onze verlanglijst staan. Dit heeft meer tijd gevergd dan we eind januari hadden gehoopt en verwacht. We hadden toen nog de ijdele hoop deze zomer e.e.a. te kunnen realiseren. Gaandeweg de voorbereiding kwamen we tot de conclusie dat we gelijk vooruit moeten kijken en moeten gaan voor een toekomstbestendige renovatie voor circa de komende 20 jaar i.p.v een opfrisvariant.  
Na uitvoerig overleg, het uitwerken van tekeningen en het indienen van een kostenraming is hiervoor budget vanuit de gemeente beschikbaar gesteld. Dit budget is echter niet toereikend om de kleedkamers onder de tribune toekomstbestendig en volgens de huidige richtlijnen met de huidige marktprijzen te renoveren. Hierop zijn gesprekken gestart met de aannemers en installateurs vanuit onze BCK-leden.  
Dit traject gaat dus wat langer duren, mede ook vanwege de overvolle planning bij aannemers en installateurs, de beschikbaarheid van materialen en vergunningsprocedures voor de plaatsing van de extra tijdelijke bergruimte.  
In de vervolgstap, als het centrumgebouw wordt gerealiseerd, ontstaat dan daar waar nu het sponsorhome is gevestigd ruimte voor de overige sportfacilitaire ruimtes inclusief bergruimte.  

 Ondertussen is er wel al het nodige gerealiseerd in de afgelopen maanden: 
Terrasuitbreiding 
Mindervalidenplateau tussen veld 2 en 3 en toerit 
Herinrichting wedstrijdsecretariaat en vervangen hardware 
Aanleggen bekabeling en plaatsen kantelmast t.b.v. video-analyse systeem op veld 1 
Jukken zijn rechtgezet en de palen geverfd 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!